dimanche 13 mai 2012

APPEL A VOTER

http://1.bp.blogspot.com/-bliUuRD3idc/T7AiQMfEIrI/AAAAAAAAA2k/ZLDBZbTyfc0/s1600/liona+jaspine.jpg http://4.bp.blogspot.com/-YbKYKpJbbu0/T7AiPMJuWgI/AAAAAAAAA2U/ilJPR9vvLUo/s1600/jake+tongue.jpg http://3.bp.blogspot.com/-StJC5VS_lC4/T7AiPuM2n3I/AAAAAAAAA2c/yXJm8EOEhK0/s1600/laurent+falus.jpg http://3.bp.blogspot.com/-WuYVqIqSosg/T7AiLvqE6qI/AAAAAAAAA1w/4YivXMCOjtA/s1600/bob+hus.jpg http://4.bp.blogspot.com/-hmuAY55teVY/T7AiSDg_W6I/AAAAAAAAA3A/1T_ATpVrYPA/s1600/perrine+bridel.jpg http://1.bp.blogspot.com/--fbztQ6FX0Y/T7AiM6johmI/AAAAAAAAA18/WvHU6DpL53Y/s1600/christelle+gardenal.jpg http://2.bp.blogspot.com/-WrejlhM8clY/T7AiUPvb_CI/AAAAAAAAA3Q/GQbBMP26gzQ/s1600/valerie+flippee.jpg http://1.bp.blogspot.com/-C7YhPxdZkNk/T7AiOeJddDI/AAAAAAAAA2M/ZvphHqC2x38/s1600/elie+soumarin.jpg http://1.bp.blogspot.com/-iNDagxi_l4s/T7AiNqCxVSI/AAAAAAAAA2E/Y4I9fBmM3D4/s1600/eleonore+m+lapartoose.jpg http://2.bp.blogspot.com/-QFnyrXZJ6Jk/T7AiTYweFAI/AAAAAAAAA3E/JbjfMSx-7Jw/s1600/seccotine+moitmoite.jpg http://3.bp.blogspot.com/-IaQXMti_STk/T7AiQxIX-sI/AAAAAAAAA2w/HHTPCudEbo4/s1600/marcelle+mamel.jpg http://1.bp.blogspot.com/-5OR4FWlMxH8/T7AiRqAgqfI/AAAAAAAAA24/gRNU2RHPd-I/s1600/martha+olie.jpg http://3.bp.blogspot.com/-Z1StIUoLK1k/T7AiJiam0HI/AAAAAAAAA1g/1u24LLHL9Zs/s1600/Mr+Porneau.jpg http://4.bp.blogspot.com/-7QmB_T6bjsE/T7AiMWjVcII/AAAAAAAAA10/VXJwirDSZ-s/s1600/charly+pocrite.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-Et1drYUduYo/T7AiK8cNuLI/AAAAAAAAA1o/dIMXrETNzs4/s1600/appel+a+voter.png
Résultat de l'érection providentielle du 20 mai 2012 :
Liona Jaspine
  5 (41%)
Perrine Bridel
  1 (8%)
Eléonore M Lapartoose
  0 (0%)
Jake Tongue
  4 (33%)
Christelle Gardenal
  0 (0%)
Seccotine Moitmoite
  2 (16%)
Laurent Falus
  0 (0%)
Valérie Flipée
  0 (0%)
Marcelle Mamel
  0 (0%)
Bob Hus
  0 (0%)
Elie Soumarin
  0 (0%)
Martha Olie
  0 (0%)
Mr Porneau
  0 (0%)
Charly Pocrite
  0 (0%)

Nombre de votes jusqu'à présent : 12
Sondage terminé


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire